dziejowy


dziejowy
Sprawiedliwość dziejowa zob. sprawiedliwość 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • dziejowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z dziejami, historią, losem jakiejś zbiorowości; historyczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prawda dziejowa. Wypadki dziejowe. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziejowy — dziejowywi «dotyczący dziejów, wydarzeń historycznych, ważny pod względem historycznym; historyczny» Karta, odpowiedzialność, misja, sprawiedliwość dziejowa. Wydarzenia, wypadki dziejowe. Widownia dziejowa …   Słownik języka polskiego

  • czas — m IV, D. u, Ms. czassie; lm M. y 1. zwykle blm «nieprzerwany ciąg chwil, trwania; jedna z podstawowych (obok przestrzeni) form bytu materii» Drogocenny, wolny, zajęty, stracony czas. Czas mija, płynie, upływa, leci, pędzi, ucieka. Czas leczy,… …   Słownik języka polskiego

  • postęp — m IV, D. u, Ms. postęppie 1. blm «ciąg procesów, zmian zmierzających ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lepszemu; rozwój, polepszanie się, doskonalenie się» Postęp gospodarczy, techniczny. Postęp dziejowy, cywilizacyjny, moralny, społeczny.… …   Słownik języka polskiego

  • historyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, historycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do procesu historii, tworzący historię, biorący udział w tym procesie; dziejowy, poświadczony : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • proces — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. processie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przebieg powiązanych przyczynowo, następujących po sobie zmian stanowiących stadia rozwoju, przeobrażania się czegoś;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień